Jocul cu timpul

Creat: Sâmbătă, 28 Octombrie 2017

În pofida tuturor speranţelor noastre şi a promisiunilor poli­ticienilor că această procedură va fi anulată, totuşi, continuăm să mutăm acele ceasornicului de două ori pe an — ba înainte, ba în urmă. Oponenţii acestor jocuri cu acele ceasornicului se plâng că nu-şi împlinesc som­nul, de oboseală, reducerea ca­pacităţii de muncă şi înrăutăţi­rea bioritmurilor. Oamenii sunt conservatori în ceea ce priveş­te timpul şi povestesc amuzaţi bancul despre vacile care se uită mirate la mulgătoarele care au venit să le mulgă cu o oră mai târziu ca de obicei.

Anul acesta trecerea la ora de iarnă se va face la 29 octom­brie, la ora 4.00 dimineaţa prin mutarea acelor ceasornicului cu o oră în urmă.

 

În prezent peste 110 ţări trec la ora de vară şi la cea de iar­nă. Nu fac acest lucru 161 de ţări printre care Guineea, Viet­namul, Algerul, Afganistanul, China, Rusia, Kenya şi altele. Primul căruia i-a venit ideea de a „deranja” timpul a fost Ben­jamin Franklin. Acest înalt băr­bat de stat este cunoscut nu doar prin faptul că le zâmbeşte de pe bancnota de o sută de do­lari americani celor care o au. El considera că dacă timpul ar fi „tras pe sfoară” în pe­rioada 20 martie-20 septembrie, se vor economisi jumătate din lumânările folosite în decursul anului. Transformaţi în bani ieşea nici prea mult, nici prea puţin — 96 milioane de livre la 100 mii de familii.

Îi rugăm pe cititorii noştri să mute întotdeauna acele ceasornicului în direcţia necesară şi să-şi păstreze bioritmurile în armonie cu lumea înconju­rătoare.

Larisa DUŞCEAC

Design by Joomla 1.6 templates